Advocaat bouwrecht bij bouwcontracten, bouwgeschillen en meer

Specialist in het juridische aspect van de bouwsector

Bij het bouwen en verbouwen van een woning komt heel wat kijken. Een bouw- en omgevingsvergunning aanvragen, een bouwcontract met de aannemer afsluiten … het loopt niet steeds helemaal vanzelf. Uw verbouwing kan bijvoorbeeld vertraging oplopen door de aannemer of er kan schade optreden in tijdens de bouwwerkzaamheden.

Een advocaat bouwrecht is gespecialiseerd in het juridische aspect van de bouwsector. Hij gaat na of alle betrokken partijen de regels en voorschriften van de bouwactiviteiten en bouwprojecten naleven. Hij kan u bijstaan bij bouwgeschillen en de correcte acquisitie van vergunningen, zowel in de private als publieke bouwsector.

Bouwcontract

Er zijn bijna altijd meerdere partijen betrokken bij een bouwproject. Denk aan de bouwheer, architect, aannemer of leverancier. Deze partijen dienen allemaal overeen te komen en hun plichten na te leven. De contractuele relaties tussen de verschillende partijen worden daarom in een bouwcontract vastgelegd. Uw advocaat bouwrecht kan u helpen bij het opstellen van een bouwcontract. De advocaat waakt erover dat de algemene voorwaarden, betalingsvoorwaarden, aansprakelijkheid en garanties correct in het contract vermeld staan. Ook mogelijke schadevergoedingen of boetes worden in het contract opgenomen.

Bouwgeschillen

Wanneer meerdere partijen samenwerken, kan het wel eens minder vlot verlopen. Er ontstaan dan ook soms bouwgeschillen tijdens een bouwproject. Een geschil over betalingen, gebreken, vertragingen, interpretatie van contractvoorwaarden of aansprakelijkheid. Een advocaat bouwrecht kan u bijstaan in de bemiddeling van de bouwgeschillen en eventuele gerechtelijke procedures. Zo kan u bijvoorbeeld een advocaat inschakelen bij een geschil omtrent de tienjarige aansprakelijkheid van een architect.

Vergunningen

Voordat een bouwproject van start kan gaan, dienen ook de nodige vergunningen in orde te zijn. U dient een bouwvergunning aan te vragen. Verder dient uw project aan de regels en voorschriften omtrent veiligheid en milieu te voldoen. Indien u bijvoorbeeld problemen heeft om een omgevingsvergunning te verkrijgen, kan u een advocaat bouwrecht inschakelen. Hij kan samen met u een bezwaarschrift of beroepschrift indienen.

Publiek bouwrecht

Naast de private bouwsector is Advocatenkantoor Vander Schelden & Nottebaert ook werkzaam in het publieke bouwrecht. Dit rechtsdomein richt zich specifiek op de verhouding tussen de overheid en de bouwsector. Onderwerpen zoals aanbestedingsprocedures, overheidsopdrachten en regelgeving met betrekking tot publieke werken komen hier aan bod.