hero image

Ondersteuning van particulieren en bedrijven in verschillende rechtsdomeinen

Een veelomvattende expertise

Advocatenkantoor Vander Schelden & Nottebaert in Oudenaarde is een kantoor dat sinds zijn oprichting in 1982 dezelfde werkwijze hanteert: laagdrempelig en klantgericht om ieder die juridisch advies nodig heeft efficiënt bij te staan.


Onze competenties

Handelsrecht

Wij beschikken over een uitgebreide expertise inzake de opmaak, uitvoering en opvolging van allerhande soorten handelscontracten. Zoals koop en verkoop van handelsgoederen, leveringen van goederen op maat, handelsagentuur- en distributieovereenkomsten, franchising, informatieverplichtingen .

Vennootschapsrecht

Ons team staat cliënten bij tijdens de verschillende fasen van hun onderneming, m.n. vanaf de oprichting tot bij het uitdenken en implementeren van overnames, fusies, herstructureringen, aandelenoverdrachten, overdracht van activa …

Incasso

Wordt u geconfronteerd met wanbetalers? Dan pakt ons advocatenkantoor die kordaat aan. Onze ervaring en snelle manier van handelen vergroten uw kansen op betaling aanzienlijk. Daarbij wordt steeds getracht om het incassoproces te optimaliseren, met een hoger rendement als resultaat.

Verbintenissenrecht

Wij adviseren onze cliënten over alle aspecten inzake koop- en verkoopovereenkomsten, huurovereenkomsten, leningen, bewaargevingen, borgtochten, schenkingen en allerlei andere contracten.

Strafrecht

Ons team kent het Belgisch strafrecht door en door en volgt ook in deze de wetgeving en regelgeving op de voet. Wij staan zowel beklaagden als slachtoffers bij op de meest doeltreffende wijze, en dat in de verschillende stadia van het strafproces.

Aannemingsrecht

Ook bij bouwgeschillen kunnen wij een waardevolle partner voor u betekenen. Wij hebben een uitgebreide expertise in het privaat bouwrecht en streven altijd naar een snelle en pragmatische (buiten)gerechtelijke oplossing.

Personen en Familierecht

Onze advocaten beschikken over een ruime ervaring en een diepgaande kennis inzake alle juridische kwesties die uw persoon, gezin en familie aanbelangen. Dit rechtsgebied behandelt uiteenlopende onderwerpen zoals echtscheiding, adoptie, afstamming, samenwonen, huwelijk, vereffening en verdeling, alimentatie, omgangsregeling, naam, ouderlijk gezag, bewind en voogdij.

Verkeersrecht

Met ons advocatenkantoor begeleiden wij dagdagelijks cliënten die geconfronteerd worden met de gevolgen van een verkeersongeval en/of een verkeersinbreuk.

Maak een afspraak als u juridische hulp nodig heeft.
Wij staan voor u klaar.